Home 首页

电话: 07-6564670
传真: 07-6564670
电邮: [email protected]
编号: JBC8002
地址: AIR BEMBAN
校训: 德 智 体 群 美
Lencana Sekolah校徽
1. Untuk membesarkan sepohon anak pokok supaya menjadi sepohon pokok yang subur bukanlah sesuatu yang senang. Begitu juga dengan usaha mendidik seorang murid agar menjadi insan yang berguna kepada masyarakat . Inilah yang dimaksudkan dengan ‘ Pokok Hijau ‘ yang terdapat pada lencana sekolah. 要培植一棵植物,使它茁壮成长是一件不容易的事。同样的,要培育一个学生使他成为一个有用的人也不容易。这就是绿色植物所包含的意义。2. ‘Buku Biru ‘ yang tercetak di atas lencana membawa maksud ‘ Membaca adalah kunci pengetahuan ‘. Begitulah salah satu objektif yang hendak dicapai menerusi pendidikan di sekolah.蓝色书本所代表的是阅读是开启知识的钥匙

Matlamat Sekolah办校方针

Mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni pendidikan untuk melahirkan insan baik dari segi sahsiah yang seimbang dan sepadu serta menghayati ciri-ciri berikut :
教育及灌输优良的道德价值观以便培育出品德高尚的人,并能体验以下特点
· Percaya dan patuh kepada Tuhan. 信奉上苍

· Berilmu pengetahuan. 有知识

· Berakhlak mulia. 有高尚的品德

· Bertanggungjawab kepada diri,masyarakat, agama,
bangsa dan negara.
对自己、社会、宗教、民族及国家负责任

· Berbakti dan sedia memberi sumbangan kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. 随时为社会、宗教、民族及国家作出贡献

. Menyediakan satu generasi wawasan yang berbudaya
cemerlang dengan penekanan kepada mutu kerja dan
produktiviti yang tinggi melalui penerapan nilai-nilai
dan budaya kerja positif. 通过积极的工作态度及灌输优良的
道德价值以培育出优良品质的下一代


Mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif, berdaya cipta, berpandangan jauh dan dapat memanfaatkan teknologi serta turut menjadi penyumbang terhadap pembentukan peradaban Sains dan Teknologi bagi mencapai Wawasan 2020
培育出科学性、进步的、有创意、有远见并能善用科技及为二零二零宏愿作出贡献的社群